DescubrindoDeza

A colección Descubrindo Deza consta de 15 volumes
Portada Descubrindo número 15

Descubrindo Deza Nº15
Artigo 1. «A IGREXA DE CARBOENTES, PANTEÓN DE ANÓNIMOS PERSONAXES. AS PEGADAS MONACAIS E FIDALGAS NESTA PARROQUIA DE RODEIRO»; Daniel González Alén. (Descarga aquí)
Artigo 2. «PRÁCTICAS E POLÍTICAS DO PATRIMONIO CULTURAL NA GALIZA. BREVES REFLEXIÓNS A PARTIR DE TRES EXPERIENCIAS». Lois Ladra. (Descarga aquí)
Artigo 3. «XESÚS GOLMAR RODRÍGUEZ. EDUCAR NA VIRTUDE, NO RESPECTO E NO AMOR Á NATUREZA»; María Rosario Golmar Saavedra. (Descarga aquí)
Artigo 4. «A INSTALACIÓN DO ALUIMEAMENTO PÚBLICO EN LALÍN POR GAS ACETILENO NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XX. ASOCIEDADE ANÓNIMA «LA ACETILENA LALINENSE»»; Cecilia Doporto Regueira e Antonio Vidal Neira. (Descarga aquí)
Artigo 5. «O ARRANXO PARROQUIAL DE 1891 NO ARCIPRESTADO DE TRASDEZA»; Diego Frade Amil. (Descarga aquí)
Artigo 6. «A DESCENDENCIA DA CASA DE NEGREIROS»; Daniel García Coego. (Descarga aquí)
Artigo 7. «IMPLANTACIÓN E CONSOLIDACIÓN DUNHA INDUSTRIA NO RURAL GALEGO DO SÉCULO XIX. A FÁBRICA DE CURTIDOS DO ESPIÑO»; Antonio Garra López. (Descarga aquí)
Artigo 8. «O ANTIGO ARCIPRESTADO DE DOZÓN. A VISITA DE BUSTOS DE LA TORRE NO ANO 1701»; Óscar Fernández Murado. (Descarga aquí)
Artigo 9. «A PRIMAVERA DE TRASDEZA. ENTRE MARZO E MAIO DE 1809. FACTORES FÍSICOS E CRONOLOXÍA DOS FEITOS BÉLICOS ASOCIADOS Á BATALLA DE PONTE LEDESMA»; Juan López Bedoya e José Ramón Pérez Salgado. (Descarga aquí)
Artigo 10. «A DESAPARICIÓN DA TORRE-FORTALEZA DE DEZA E O NACEMENTO DA VILA DE LALÍN (1842-1869)»; José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
Artigo 11. «APREHENDER CON TODA BUENA EDUCAZIÓN LOS PRIMEROS RUDIMENTOS DE LEHER, ESCRIBIR, CONTAR Y LA DOCTRINA XPTIANA: A ESCOLA DE SALGUEIROS (S. XVII-XX)»; José Ramón Pérez Salgado; (Descarga aquí)
Artigo 12.«LA «RESEÑA HISTÓRICA» DE FRANCISCO VILARIÑO COMENTADA POR EL MEDIEVALISTA DEZANO GARCÍA CONDE»; Armando Vázquez Crespo. (Descarga aquí)
Artigo 13.«CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DO VAL MEDIO DO RÍO ASNEIRO»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
Artigo 14.«O IMPACTO DOS PARQUES EÓLICOS NA COMARCA DE DEZA»; José Luis Rodríguez Jácome. (Descarga aquí)
Comunicación 1. «UNHA INTERESANTE TESTEMUÑA HERÁLDICA»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
Comunicación 2. «RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA»; Pedro Santos. (Descarga aquí)

Portada Descubrindo número 14
 • Descubrindo Deza Nº14
  • Artigo 1. «OS CRUCEIROS NO CAMIÑO DE INVERNO AO SEU PASO POLA COMARCA DO DEZA»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «ROTEIROS DE LALÍN. UN PROXECTO DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA BASEADO NA DIVULGACIÓN, CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO». José Luis Rodríguez Jácome. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «APUNTAMENTOS SOBRE AS BIOGRAFÍAS E RELACIÓN ENTRE LAXEIRO E XESÚS GOLMAR (ARTIGO NO XORNAL RAZÓN, 1933)»; María Rosario Golmar Saavedra. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «MANUEL GONZÁLEZ FERRADÁS, «O NARANXO» (1879-1945)»; Daniel González Alén. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «D. BELTRÁN LEGERÉN, CONSTRUTOR DE FÁBRICAS DE CURTIDOS: XENEALOXÍA FAMILIAR E INDUSTRIAL (1807-1854)»; José Ramón Pérez Salgado. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «PRIMO CASTRO VILA EN PRIMEIRA PERSOA. O ÚNICO ALCALDE REPUBLICANO ELECTO DO CONCELLO DE AGOLADA (1880-1950)»; Ángel Luis Utrera Baza. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «D. LUIS RODRÍGUEZ VARELA «O CONDE FILIPINO (1768-1824): XENEALOXÍA E LIÑAXE»; Antonio Vidal Neira e José Ramón Pérez Salgado. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «TRASDEZA OU SILLEDA? APUNTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE O NOME DUN CONCELLO»; Diego Frade Amil. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «ORIXE E HISTORIA DA CASA DE NEGREIROS DE SAN MAMEDE DO CASTRO»; Daniel García Coego. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «PROXECTO DO ARRANXO PARROQUIAL DO ARCIPRESTADO DE DEZA DE 1888-1889 (PREVIO AO DEFINITIVO DE 1891)»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «O ANTIGO ARCIPRESTADO DE TRASDEZA. A VISITA DE BUSTOS DE LA TORRE NO ANO 1701»; Oscar González Murado; (Descarga aquí)
  • Artigo 12.«A DIVISIÓN MUNICIPAL DO PARTIDO XUDICIAL DE LALÍN (1835-1836)»; José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 13.«UNHA CARTA DO ASTRÓNOMO HÚNGARO PÁL TIUTTEL A JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, O MATEMÁTICO DE BERMÉS»; Carmen Villanueva e J. A. Docobo Durántez. (Descarga aquí)
  • Artigo 14.«GUILLERMO SCHULZ EN EL CORAZÓN DE GALICIA. LAS VALIOSAS INTERPRETACIONES DE UN GEÓLOGO ALEMÁN EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (1832-1833)»; Juan López Bedoya. Parte 1 (Descarga aquí). Parte 2(Descarga aquí).
  • Comunicación 1. «CRONICA E POEMAS DE XESUS GOLMAR SOBRE XOAQUIN LORIGA»; María Rosario Golmar Saavedra. (Descarga aquí)
  • Comunicación 2. «JOAQUIM LORIGA TABOADA»; Pedro Santos. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 13
 • Descubrindo Deza Nº13
  • Artigo 1. «INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN NO MONUMENTO A JOAQUÍN LORIGA»; Lucía Espiño López. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «ANÁLISE E COMPARATIVA DE TRES CRUCEIROS DE AGOLADA E TRES DA ULLOA DA MESMA AUTORÍA»; Ángel Luis Utrera Baza. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «RAMÓN VARELA, O VATE DE SANTISO»; José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «A BIBLIOTECA PERSOAL DO FILÓSOFO ILUSTRADO JUAN FRANCISCO DE CASTRO (1721–1790)»; Lois Rodríguez Cabana. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «AS LENDAS DE HOMES SANTOS E ERMITÁNS NAS TERRAS DO DEZA E TRASDEZA»; Rafael Quintía Pereira. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «A CAÍDA DA ESPIÑELA, PALETILLA, CALLEIRO E ASADURAS NAS TERRAS DE DEZA E TABEIRÓS»; Isabel García Fernández e Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «ROGANDO POLA BONANZA DO TEMPO E DOS FROITOS: A CONGREGACIÓN DO CLAMOR (SÉCULOS XVII–XX); José Ramón Pérez Salgado. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «OS OFICIOS NAS TERRAS DE LALÍN NOS ANOS CENTRAIS DO SÉCULO XVIII»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «UN ACHEGAMENTO Á TOPONIMIA DE PONTE (SILLEDA)»; Diego Frade Amil. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «MACHADO VOTIVO PULIDO»; Luis Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «AS VÍAS ROMANAS NA COMARCA DE DEZA. ALGUNHAS TEORÍAS SOBRE OS SEUS POSIBLES TRAZADOS DENTRO DUN DEBATE AÍNDA ABERTO»; José Luis Rodríguez Jácome. (Descarga aquí)
  • Artigo 12.«O ANTIGO ARCIPRESTADO DE DEZA. A VISITA DE BUSTOS DE LA TORRE NO ANO 1700»; Óscar González Murado. (Descarga aquí)
  • Artigo 13.«CARLISTAS E LIBERAIS NA TERRA DE DEZA DURANTE A PRIMEIRA GUERRA CARLISTA (1833-1840). ALGÚNS APUNTAMENTOS SOBRE O CONFLITO»; Antonio Vidal Neira e José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 14.«A GRAN INVERSIÓN TÉRMICA DA CONCA MEDIA DO RÍO ASNEIRO»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Comunicación 1. «O COMETA HALLEY 1910A NOS ESTUDOS DE DON RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
  • Comunicación 2. «LEMBRANZA DA FEIRA DO VENTO»; Francisco Xavier Fernández Nogueira. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 12
 • Descubrindo Deza Nº12
  • Artigo 1. «SANTIDADE, DOR E MORTE NA ICONOGRAFÍA DOS CRUCEIROS DE LALÍN»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «O ROMÁNICO E AS MARCAS DOS CANTEIROS NO CONCELLO DE LALÍN»; Xesús Antonio Gulías Lamas. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «OS SONS DE CARBOEIRO»; Alfredo Abeledo Penas. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «NOTAS SOBRE OS INICIOS DA ASTRONOMÍA EN GALICIA: DE DOMINGO FONTÁN A RAMÓN MARÍA ALLER»; Iván Fernández Pérez. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «PASO DE MERCURIO POR DELANTE DEL DISCO DEL SOL. FACSÍMILE RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA»; José Ángel Docobo Durántez. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «EDUCACIÓN E EMPREGO NA ÁREA RURAL: CAMBIOS E ORIENTACIÓNS ACTUAIS»; Beatriz Teixeira Presas. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «A XESTIÓN DO PATRIMONIO NO CONCELLO DE LALÍN. REFLEXIÓN E PROPOSTA»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «ARTE RUPESTRE EN SILLEDA»; Daniel González Alén. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «A MILENARIA PONTE TABOADA»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «OS AMILLARAMENTOS DA RIQUEZA RÚSTICA E PECUARIA COMO FONTE PARA O ESTUDO DA ESTRUTURA DA PROPIEDADE AGRARIA DO CONCELLO DE LALÍN (1945-1952)»; Xosé Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «AS PARROQUIAS DE DEZA NO SÉCULO XVIII. OS SEUS LÍMITES NO CATASTRO DE ENSENADA»; César Gómez Buxán; (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «DE TABERNAS»; Ángel Utrera Baza. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «AS BANDAS DE MÚSICA POPULARES DO TRASDEZA (II). BANDA DE MÚSICA DE BANDEIRA»; Cristina Vázquez Gómez. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «VECIÑOS, 1912 – 1993»; Cecilia Doporto Regueira e Julia Ferradás Crespo. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «AS SITUACIÓNS ANTICICLÓNICAS NA COMARCA DE DEZA»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Comunicación 1. «APUNTES HISTÓRICOS SOBRE OS VAZQUEZ DE AJIAZ/AXIAZ»; Luis Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí)
  • Comunicación 2. «JUAN DE NEGREIROS: SUS DOMINIOS, SIGLO XVI»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
  • Comunicación 3. «TESTAMENTO DE VASCO TABOADA MOSQUERA, SEÑOR DE LIÑARES»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 11
 • Descubrindo Deza Nº11
  • Artigo 1. «SANTIDADE DOR E MORTE NA ICONOGRAFÍA DOS CRUCEIROS DE LALÍN»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «OS PENDELLOS DE AGOLADA. A FEIRA»; Ángel Utrera Baza. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «O XEÓLOGO HOLANDÉS J. DIRK HILGEN COMO VECIÑO DE LALÍN»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «RECUPERACIÓN DO EMBLEMÁTICO OBSERVATORIO DE D. RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA EN LALÍN»; José Ángel Docobo Durández. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «MOVEMENTO DO MERCADO LABORAL NA COMARCA DE DEZA NO PERIODO PARA O PERIODO 2005 – 2010»; Alejandro J. Badas Rodríguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «DUAS DEMANDAS DE RECUPERACIÓN DO LUGAR DE LALÍN POLO MOSTEIRO DE ACIVEIRO»; Xosé Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «O PAZO DE LIÑARES A COMEZOS DO SÉCULO XVII. UNHA ACHEGA DOCUMENTAL»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «FERIAS Y ROMERÍAS CON ESCRIBANOS EN LA COMARCA DE DEZA. SIGLO XVII»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «ANTECESORES E DESCENDENTES DOS FEIJOO DA CASA DE EIRIXE»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «AS BANDAS DE MÚSICA POPULARES DE TRASDEZA. A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SILLEDA»; Cristina Vázquez Gómez. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «O PAPEL DAS MULLERES DE DEZA NA RETAGARDA MIGRATORIA»; Laura Pampín Cagide; (Descarga aquí)
  • Artigo 12.«A MATANZA. CULTURA E TRADICIÓN»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Comunicación 1. «UNHA LABRA HERÁLDICA MEDIEVAL DE SAN MARTIÑO DE LALÍN»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Comunicación 2. «CANCIÓN Á MORTE DE XAQUÍN LORIGA»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Comunicación 3. «OS SELOS DOS CONCELLOS DA COMARCA DE DEZA, SEGUNDO UNHA COMPILACIÓN DE 1876»; Xosé Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Comunicación 4. «UNHA INTERESANTE MEDALLA DO HOSPITAL DE LALÍN»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Comunicación 5. «DÚAS OBRAS INÉDITAS DE JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ»; Iván Fernández Pérez. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 10
 • Descubrindo Deza Nº10
  • Artigo 1. «RESTAURACIÓN EN TRES IGLESIAS DEL ROMÁNICO DEL CAMINO DE SANTIAGO»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «DEL RENACIMIENTO A LA PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA. LA OBRA DE VILLOLDO Y ASOREY EN TIERRA DE DEZA»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «A CAPELA-IGREXA DE SANTA MARÍA DAS DORES DE LALÍN: APROXIMACIÓN HISTÓRICO-DOCUMENTAL Á SÚA EDIFICACIÓN»; Xosé Ramón López. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «A DESCENDENCIA DA CASA DA CALZADA»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «A EDUCACIÓN PÚBLICA EN DEZA. ESTADO DAS ESCOLAS SEGUNDO A INSPECCIÓN DE 1861»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «OS RODEIRO. PERSOEIROS REFERENTES DE PODER DAS TERRAS DE CAMBA E DEZA DURANTE OS SÉCULOS XII, XIII E XIV»; Luis Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «EL ÚLTIMO PRIOR DE CARBOEIRO»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «ESTRUTURA DA CASA-VIVENDA RURAL GANDEIRA. TRADICIÓN E MODERNIDADE»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «CÉLIBES, ILEXÍTIMOS E EXPÓSITOS NA XURISDICIÓN DE DEZA: 1700-1850»; Xosé Luis Fernández Sarceda. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «ARROIO DE OISA… ULO O RÍO DA GOUXA?»; Alfredo Abeledo Penas. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «A CONFUSIÓN DOS RÍOS DEZA E ASNEIRO NA COMARCA DE DEZA»; Antonio Presas García; (Descarga aquí)
  • Artigo 12.«A PONTE DOS CABALOS: UN ESPAZO NATURAL PAISAXÍSTICO ABANDONADO»; Aurora González Areán. (Descarga aquí)
  • Artigo 13.«ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA DA COMARCA DE DEZA»; Alejandro J. Badas Rodríguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 14.«MANUEL DANIEL VARELA BUXÁN. O PATRIARCA DO TEATRO GALEGO»; Xosé Luna Sanmartín. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «XENTE DA CASA. (AS DÉBEDAS QUE CUMPREN ANOS EN 2009)»; Xosé Vázquez Pintor. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 9
 • Descubrindo Deza Nº9
  • Artigo 1. «LA IGLESIA PARROQUIAL EN SU CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. SAN CRISTOBAL DO AZ, DESENVOLVIMIENTO DE UN TEMPLO RURAL EN VAL DO CAMBA»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «LA TORRE FORTALEZA DE COSTELA Y LOS SARMIENTOS DE SOTOMAYOR»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «UN BALEIRO INEXISTENTE: LOCALIZACIÓN DE MÁMOAS NO SECTOR SW DA COMARCA DE DEZA»; Xulia Vidal Ibáñez e Ramón Fábregas Valcarce. (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «O MANTEMENTO DA IDENTIDADE SOCIO-CULTURAL NO RURAL DENTRO DA MODERNIDADE»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «AS GALLAS DOS TABOADA EN NOCEDA E ANZO»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «ARMERIAS DE CAETANO GIL TABOADA, BISPO DE LUGO E ARCEBISPO DE SANTIAGO»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD EMIGRANTE: LA TIERRA DE DEZA EN LOS SIGLOS XIX Y XX»; María Seijas Montero. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «LALÍN EN AVANCE DUNHA CONTINXENCIA: A NOVA SEDE DO CONCELLO»; Rafael Lens Villaverde e David Chao Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «BIENAL DE LALÍN PINTOR LAXEIRO (1991-2007)»; Lucía Coego García, Mª Isabel Fernández Bardelás e Begoña Fernández Lorenzo. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «ANTONIO TABOADA WILY E A TEMPORALIDADE DA EXPRESIÓN»; Ignacio Vilariño e Mónica Leal Cacheda. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN FUTURO PLAN ESTRATÉGICO PARA LALÍN»; José Balsa Barreiro e Roi Barcala Domínguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «O OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MONTE FARO»; José Ángel Docobo Durántez. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «HORTENSIA, O VENDAVAL DE 1984»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «MUSEO CASA DO PATRÓN»; Amparo Blanco Varela. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «PALABRAS DE PAPEL: DA MIÑA TERRA E XENTE»; Xosé Vázquez Pintor. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «IN HONOREM DON COCIDO: HOMENAJE A NUESTRO REY»; Carlos Galego Guitián. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 8
 • Descubrindo Deza Nº8
  • Artigo 1. «A PARROQUIA DE PALIO NO SÉCULO XVIII»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «EL CABATO DE MILICIANOS DE DEZA SIGLO XVII Y ALBORES DEL XVIII»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «ARQUEOLOXÍA DO COTO DE CORNELLAL (AGOLADA); TRÁNSITO E APROPIACIÓN SIMBÓLICA DUN ESPAZO»; Emilio Rodríguez Álvarez, Carlos Rodríguez Rellán e Ramón Fábregas Valcarce. (Descarga aquí)
  • Artigo 4. «A MECANIZACIÓN DOS TRABALLOS AGROPECUARIOS: INCREMENTO DO INDIVIDUALISMO LABORAL E XÉNESE DE NOVAS ESTRATEXIAS DE COLABORACIÓN»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 5. «O VAL DOS CAÍDOS E OS FALECIDOS DA GUERRA CIVIL NO CONCELLO DE LALÍN: VÍTIMAS ANÓNIMAS AO SERVIZO DA PROPAGANDA FRANQUISTA»; Xosé Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 6. «A CASA DE BENDOIRO: ALGUNHAS APORTACIÓNS Á SÚA XENEALOXÍA»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí)
  • Artigo 7. «PENSAMENTOS E VIDA DE PACO LAREO, ARTISTA BOHEMIO FUNDADOR DA SOLAINA»; Pilar Casas Gil. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «GRAVADOS RUPESTRES EN AGOLADA»; Luis Fernando Pérez Méndez e María José Fernández García. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «DEZA E O DESENVOLVEMENTO RURAL»; Ángel Miramontes Carballada. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «A PAISAXE DA COMARCA DE DEZA»; Cristina Guzmán. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «MEMORIAS INCOMPLETAS DE MI ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE UN LALÍN DE HACE 53 O 54 AÑOS. PEQUEÑOS COMENTARIOS Y OPINIONES»; Javier Brandido Taboada. (Descarga aquí)
  • Artigo 12.«XOSÉ NEIRA VILAS, ESCRITOR MODELO»; David Otero. (Descarga aquí)
  • Artigo 13.«EL DR. RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA EN LA REVISTA ALEMANA ASTRONOMISCHE NANCHRICHTREN»; Carlos Villascasillas Vázquez Ulloa. (Descarga aquí)
  • Artigo 14.«DICCIONARIO XEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA E AS SÚAS POSESIÓNS DE ULTRAMAR (DICCIONARIO MADOZ, 1845)»; (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 7
 • Descubrindo Deza Nº7
  • Artigo 1. «A ORANTE DE VASCO TABOADA DO CARRIO (S. XVII)»; Xosé Antón García González-Ledo. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «DIBUJOS, PLANTILLAS Y BOCETOS HERÁLDICOS EN EL ARCHIVO DEL PAZO DE DONFREÁN»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «BREVE DESCRIPCIÓN DOS PAZOS DE DEZA»; José Manuel Taboada Failde (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «NOTAS HISTÓRICAS DE DEZA. ACHEGAS DOCUMENTAIS»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «OS CASEIROS NA MEMORIA DO RURAL TRADICIONAL»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «LOS COTOS JURISDICCIONALES EN TRASDEZA»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «HIJOS DEL PARTIDO DE LALÍN: UN EXEMPLO DO ASOCIACIONISMO DE DEZA NA HABANA NO PRIMEIRO TERCIO DO SÉCULO XX»; Nancy Pérez Rey e María Seijas Montero. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «ESTUDIO LINGÜÍSTICO DE LA MICROTOPONIMIA DE BOTOS»; Carlos Galego Guitián. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «MÁMOA COTO DOS MOUROS»; Xosé Carballo Suárez. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «DESCUBERTAS DE GRAVADOS RUPESTRES NA COMARCA DE DEZA. AVANCE PREMILINAR»; R. Fábregas Valcarce, C. Rodríguez Rellán, X.I Vilaseco Vázquez, A. Gómez Fernández, E. Rodríguez Álvarez. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «BREVE INTRODUCCIÓN Á CLIMATOLOXÍA HISTÓRICA NA SERRA DO CANDÁN»; Marta Otero Otero. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «GALICIA, O PAÍS DOS CEN MIL RÍOS»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «FLORA Y FAUNA DE LA RUTA DE INVIERNO DEL CAMINO DE SANTIAGO»; Patricia Otero Froiz e Susana Carbón Tallón. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «CHANO PIÑEIRO, TECEDOR DE SOÑOS»; Francisco Rozados «Rochi». (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «ANTÓN LAMAZARES, A ARTE DE ESCRIBIR POEMAS A CORES»; David Barro. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «ARTESANOS DE DEZA»; Manuel Ferro. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «O MUSEO GALEGO DA MARIONETA»; Compañía Viravolta. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 6
 • Descubrindo Deza Nº6
  • Artigo 1. «LOS GIL TABOADA DE DEZA, CASAS DE BARCIA, BERGAZOS Y DES»; Carlos De la Peña Vidal. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «O MEGALITISMO DA COMARCA DE DEZA. RESULTADOS E PERSPECTIVAS»; Ramón Fábregas Valcárcel, Antolín Gómez Fernández, Carlos Rodríguez Rellán e Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «XENEALOXÍAS DEZANAS, FIDALGUÍAS DE SANTA BAIA DE PALIO»; César Gómez Buxán (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «REVISIÓN HISTÓRICO-DOCUMENTAL EN TORNO AL ANTIGUO MONASTERIO BENEDICTINO DE SAN PEDRO DE ANSEMIL»; Teresa Moure Pena. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «TOPONIMIA MENOR DE BOTOS, RECUPERACIÓN DA TOPONIMIA DE LALÍN A PARTIR DO PROXECTO TOPONIMIA DE GALICIA»; Carlos Galego Guitián. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «OS NOMES DAS PARROQUIAS DE LALÍN»; Nicandro Ares Vázquez. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «OS COSTELA, FIDALGOS DA CASA DE MOSCOSO»; Ana María Framiñán Santas e Xosé Antón García González-Ledo. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «PROXECTO ARQUITECTÓNICO DO ALBERGUE DE PEREGRINOS DE A LAXE»; Celestino García Braña. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «EL PALACIO SEÑORIAL DE LIÑARES EN LAS ÚLTIMAS CENTURIAS. SUS MORADORES, ESPLENDOR Y DECADENCIA»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «LALÍN QUILÓMETRO CERO COMERCIAL»; Equipo Técnico do Seminario de Estudios Socioeconómicos de Pontevedra Carlos Velasco. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «LALÍN, REVOLUCIÓN COMERCIAL»; José Manuel Taboada Faílde. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «LALÍN: UNHA POTENCIA GANDEIRA»; Milagros López López. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «O CAMIÑO SUR A SANTIAGO Ó SEU PASO POR RODEIRO»; Xosé Carballo Suárez. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «EL CAMINO DE PEREGRINACIÓN A COMPOSTELA POR EL SUR EN EL MUNICIPIO DE LALÍN. LA RUTA DE INVIERNO»; Aurora e Oliva González Areán. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «ESTUDIO DO ECOSISTEMA DO PASEO FLUVIAL DO PONTIÑAS»; Ana Belén Fernández Riádigos e Cristina Barreiro Rodríguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «CINCUENTA ANOS DE PRECIPITACIÓNS EN LALÍN»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «ANÁLISE E CARACTERIZACIÓN DOS ASENTAMENTOS DA PARROQUIA DE SAN XOÁN DE TOIRIZ»; Rafael Fernández Alonso. (Descarga aquí)
  • Artigo 18. «SANTA MARIÑA DE ZOBRA, A NOSA PARROQUIA»; Ana Belén González Munín. (Descarga aquí)
  • Artigo 19. «OS GAITEIROS DE RIANXO (MÚSICOS DE PILOÑO)»; Xavier Vázquez Parcero e Francisco Lareo Morao. (Descarga aquí)
  • Artigo 20. «OS ARQUIVOS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL NA COMARCA DE DEZA»; Xosé Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 21. «A COMARCA BANDÍSTICA POR EXCELENCIA DE GALICIA»; Enrique Alvarellos Iglesias. (Descarga aquí)
  • Artigo 22. «ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO EN LALÍN»; David Canda Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 23. «A BANDA DE MÚSICA DE LALÍN»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Apéndice estatístico (Descarga aquí)
Portada Descubrindo Deza número 5
 • Descubrindo Deza Nº5
  • Artigo 2. «EJECUTORIA DE NOBLEZA DE DON JUAN ANTONIO DA VILA»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «CASA DE CARBALLEDA. LOS GIL TABOADA DE TRASDEZA»; Carlos De la Peña Vidal (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «ESTUDIOS EN TORNO AO MEGALITISMO DA COMARCA DE DEZA. PRIMEIROS RESULTADOS»; Ramón Fábregas, Antolín Gómez, Carlos Rodríguez e Xosé Ignacio Vilaseco. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «OS BENS DOTAIS NAS ANTIGAS XURISDICCIÓNS DE DEZA»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «ENDEMOÑADOS EN GALICIA: O CORPIÑO»; Carmelo Lisón Tolosana. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «O SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DO CORPIÑO»; Ana Belén Rey Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «A TOPONIMIA COMO MEMORIA POPULAR, SIMBOLIZACIÓN LINGÜÍSTICA E IDENTIDADE CULTURAL»; Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «NOTAS DE TOPONIMIA DA COMARCA DE DEZA (BEILÁS, ALBARELLOS, ANDUXAO, PRADUXAO)»; Nicandro Ares Vázquez. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «INVENTARIO DOS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DO CASCO URBANO DE LALÍN»; David Canda Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «SITUACIÓN E HISTORIA DA CASA MUSEO A SOLAIDA DE PILOÑO»; Xavier Vázquez Parcero. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «INTRODUCIÓN Á ORDENACIÓN DE ESPACIOS NATURAIS»; José Manuel Taboada e Sevarino Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS DA COMARCA DE DEZA»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «INCIDENCIA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA VILLA DE LALÍN EN LA PARROQUIA DE DONRAMIRO (LALÍN-PONTEVEDRA)»; Aurora González Areán. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «A FOTO AÉREA E O MAPA, DOUS INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE TERRITORIAL. O CASO DE LALÍN»; Juan López Bedoya e Manuel Anxo Freire Boado. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «LA ESTELA DE JUAN OROL»; Manuel González. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 4
 • Descubrindo Deza Nº4
  • Artigo 2. «A LINAXE DO CASTRO DE SAN MIGUEL DE BRANDARIZ»; Héctor Picallo Fuentes. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «A NECRÓPOLE ROMANA DE FEÁS»; Vicente Caramés e Manuel Rodríguez Calviño (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «PRO ESCUELA HIJOS DE LOÑO: UN PROXECTO INTERVENCIÓN EDUCATIVA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR DESDE AMÉRICA NA COMARCA DE DEZA»; Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «APORTACIONES A LA TOPONIMIA DE LALÍN EN LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL DEL MONASTERIO DE OSEIRA»; Carlos Galego Guitián. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «HERÁLDICA DEL DEZA. EL ESCUDO CON TENANTES DE CERCIO»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «O MEGALITISMO NA COMARCA DE DEZA. UN PROXECTO PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO INMOBLE»; Ramón Fábregas Valcárcel e Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «LA IGLESIA MEDIEVAL DE SAN MARTIÑO DE LALÍN»; David Chao Rego. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «UN PASEO POLA ESCULTURA URBANA DE LALÍN»; Alicia Fernández Dapena. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «ANÁLISIS DEL SUELO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LALÍN»; Angel Miramontes Carballeda. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «OS CONCELLOS DE DEZA: DESCRIPCIÓN FÍSICA E SOCIOECONÓMICA»; Marco Río Otero. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «LALÍN, CLAVES DA VALORACIÓN DA PAISAXE XEOGRÁFICA COMO RECURSO FUNDAMENTAL NUN TURISMO DE CALIDADE»; Manuel Anxo Freire Boado, Juan López Bedoya e Miguel Pazos Otón. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «LALÍN, DESENVOLVEMENTO URBANO»; José Manuel Taboada Failde. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «O PAPEL DE LALÍN NA ORGANIZACIÓN DA MOVILIDADE INTERIOR DE GALICIA»; María Pilar Alonso Logroño e Miguel Pazos Otón. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «A SERRA DO CANDÁN IN MEMORIAM»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GIL, O FILÓLOGO DE BERMÉS»; Armando Vázquez Crespo. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «OS PARQUES URBANOS DE LALÍN»; Eva María Gil Zas, María Isabel Calvo Crespo e Severino Fernández González. (Descarga aquí)
  • Artigo 18. «BERMÉS, A NOSA PARROQUIA»; José Ángel López Gutiérrez e Manuel Castro Sucasas. (Descarga aquí)
  • Artigo 19. «NUEVAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE DEZA. AS ROMARÍAS COMO PUNTO DE PARTIDA»; María Luisa Moreira García e Martina Blanco Taboada. (Descarga aquí)
  • Artigo 20. «DOUS EMIGRANTES SOBRANCEIROS: O TENOR VALES MAÍA E O POETA JOSÉ MARÍA CALVEIRO»; Martín Fernández Vizoso. (Descarga aquí)
  • Artigo 21. «O CEGO DO CARRIO CON SU ZANFONA»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
  • Artigo 22. «ANTONIO FRAGUAS: LALÍN, LEMBRANZAS DUN TEMPO PERDIDO»; Xosé Luna Sanmartín. (Descarga aquí)
  • Artigo 23. «LOS DERECHOS DE PATRONATO EN LAS PARROQUIAS DE TABOADA Y VILLAR»; Antonio García Conde. (Descarga aquí)
  • Apéndice estatístico (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 3
 • Descubrindo Deza Nº3
  • Artigo 1. «LA DOTE MATRIMONIAL: ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN DEZA DURANTE LOS SIGLOS XVI A XVIII»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «ORIXE SOCIAL E FORMACIÓN ACADÉMICA DO BACHAREL PEDRO PARDO DE CAMBA RIVADENEIRA. ABADE RURAL NA TERRA DE CAMBA SÉCULO XIV»; Luis Fernando Pérez Méndez e Luis Pérez Fernández. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «FRAY FERNANDO DE MONTENEGRO ABAD DE CELANOVA Y GENERAL DE LA ORDEN BENEDICTINA»; Francisco Rubia Alejos (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «LEI MOYANO E ESCOLA RURAL NA COMARCA DE DEZA»; Xose M. Malheiro Gutiérrez. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «LALINENSES EMIGRADOS A ARXENTINA POLA REPÚBLICA. NOTAS A UN DISCURSO DE 1931»; Xose M. Núñez Seixas. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «EVOLUCIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA DE SAN ADRIÁN DE MONEIXAS»; María Esther del Castillo Fondevila. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «O PAZO DE LIÑARES: ARQUITECTURA DUN PAZO GALEGO»; Javier Gómez. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «OS MUÍÑOS DE AUGA NO CONCELLO DE LALÍN»; Xavier Lores Rosal. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «COLMEIRO E LAXEIRO. DOUS RENOVADORES DO VANGARDISMO HISTÓRICO GALEGO»; Antón Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «SAN MIGUEL DE GOYÁS. UNA IGLESIA ROMÁNICA ADAPTADA A LOS DESEOS DE LA NOBLEZA MODERNA»; Ana Belén Requejo Alonso. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «PASEO POLOS MONTES DE A VEIGA»; Luis Couto Lourenzo. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «A DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA NO CONCELLO DE LALÍN: AS COOPERATIVAS TEXTÍS»; Montserrat Iglesias Pérez. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «ANÁLISE DO DESPRENDEMENTO NA DEVESA DA FERVENZA DO RÍO TOXA (SILLEDA)»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «COMARCA DE DEZA. ANÁLISE E EXPECTATIVAS DOS RECURSOS DE CARA A UN DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO COMARCAL»; María Luisa Moreiras García. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «OS RESIDUOS NA COMARCA DE DEZA»; Alberto Petisco Vieitez. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «LAS FIESTAS GASTRONÓMICAS, ATRACTIVO TURÍSTICO Y PROMOCIONAL DE GALICIA. LA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN, UNA VISIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA»; Luis Alfonso Escudero López. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «XORNALISTAS E ESCRITORES DA COMARCA NO OLVIDO (II)»; Martín Fernández Vizoso. (Descarga aquí)
  • Artigo 18. «O CLAMOR DE BERMÉS E VILARIÑO»; José Ángel López Gutiérrez. (Descarga aquí)
  • Artigo 19. «CRÓNICAS EN ROXO E NEGRO»; Paco Dominguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 20. «A BANDA DE MÚSICA DE VILATUXE»; Lorena López Cobas. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 2
 • Descubrindo Deza Nº2
  • Artigo 1. «TOCANTE A LOS HIXOSDALGO»; Francisco Rubia Alejos e César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «EL CASTRO DE DONRAMIRO»; José Carlos García Váquez. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «LOS CONFLICTOS SOCIALES DE LOS VECINOS DE DEZA Y TRASDEZA EN EL PERÍODO MODERNO»; María Seijas Montero (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «DESCRIPCIÓN DAS RENDAS DA CASA-FORTALEZA DE CAMBA»; Luis Pérez Fernández e Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «MANUEL GARCÍA GIL E FRANCISCO JAVIER VALES FAILDE: DOUS MEMBROS DO ALTO CLERO NADOS NA PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE CAMBA»; Rubén C. Lois Calviño. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «TERRA DEZA, NON DO DEZA»; Nicolás Alvarellos. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «MANUEL VARELA BUXÁN: UNHA VIDA ADICADA AO TEATRO»; Xosé Luna Sanmartín. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «OS APELIDOS DA TERRA DE DEZA. II»; Gonzalo Navaza Blanco. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «GRANDES XORNALISTAS DA COMARCA NO OLVIDO»; Martín Fernández Vizoso. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «OS FONDOS DO MUSEO MUNICIPAL RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA DE LALÍN»; Alicia Ferández. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «LA CAPILLA DE SANTA ANA DE ANSEMIL»; David Chao Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «A CONSTRUCIÓN DOS ENCOROS NO SISTEMA FLUVIAL DO ULLA»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «A CASTAÑA NA ALIMENTACIÓN HUMANA»; Ernesto Vieitez Cortizo. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «OS RECURSOS E O APROVEITAMENTO FORESTAL DA SERRA DO CANDÁN»; Martiño Nercellas Méndez. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «BREVE HISTORIA DO URBANISMO DE LALÍN»; César López Arribas. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «AS TORRENTES DO ULLA»; Luis Couto. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «BANDA LA UNIÓN DE BERMÉS»; Ángel López Gutiérrez. (Descarga aquí)
  • Artigo 18. «ASTRONOMÍA A SIMPLE VISTA CINCUENTA AÑOS DESPUÉS»; José Ángel Docobo Durántez. (Descarga aquí)
  • Artigo 19. «A PARROQUIA DE SAN XOÁN DE VILANOVA»; Lidia Silva Baldonedo. (Descarga aquí)
Portada Descubrindo número 1
 • Descubrindo Deza Nº1
  • Artigo 1. «COTO DA MADANELA: O MIRADOIRO DO ULLA»; Luis Couto Lourenzo. (Descarga aquí)
  • Artigo 2. «UNHA VISIÓN DA COMARCA DE DEZA DENDE O PUNTO DE VISTA DO COMERCIO»; Alejandro López González. (Descarga aquí)
  • Artigo 3. «O PROCESO DE CREACIÓN DAS SOCIEDADES DE EMIGRANTES DEZÁS EN AMÉRICA: TIPOLOXÍA E CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA»; Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez (Descarga aquí).
  • Artigo 4. «APUNTES SOBRE A ORGANIZACIÓN COMARCAL E PARROQUIAL EN GALICIA»; César López Arribas. (Descarga aquí).
  • Artigo 5. «BLASONES Y LINAJES DEL PAZO DE DONFREÁN. HERÁLDICA DE LA TIERRA DE DEZA»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí).
  • Artigo 6. «LAS TIERRAS DE TRASDEZA EN EL SIGLO XVIII: DOMINIO TERRITORIAL DEL PRIORATO DE CARBOEIRO»; María Seijas Montero. (Descarga aquí).
  • Artigo 7. «A DETURPACIÓN GRÁFICA NA TOPONIMIA DE LALÍN»; Alfonso Toimil Castro. (Descarga aquí)
  • Artigo 8. «OS CAMBA: UNHA NOBREZA MILITAR»; Luis Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí)
  • Artigo 9. «ESCRIBANOS DE NÚMERO NA COMARCA DE DEZA (S.XVI – XIX)»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
  • Artigo 10. «AS FIADEIRAS DE CARMOEGA»; Xosé Vázquez Pintor. (Descarga aquí)
  • Artigo 11. «A DEMOGRAFÍA HISTÓRICA NA COMARCA DE DEZA DENDE PRINCIPIOS DE SÉCULO Ó INICIO DOS COMPORTAMENTOS ACTUAIS 1900 -1950»; José Manuel González Pérez. (Descarga aquí)
  • Artigo 12. «UNHA TORMENTA NA SERRA DO FARO»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
  • Artigo 13. «O MATEMÁTICO DE BERMÉS: UNHA MEMORIA APASIONADA DUN HOME SABIO»; Armando Vázquez Crespo. (Descarga aquí)
  • Artigo 14. «O DESENVOLVEMENTO AGRARIO NA COMARCA DE DEZA NAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS»; Lorenzo Hernández Rodríguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 15. «INSCRICIÓNS ROMANAS NA COMARCA DE DEZA»; Gemma Baños Rodríguez. (Descarga aquí)
  • Artigo 16. «O RELOXEIRO EVANXELINO TABOADA VÁZQUEZ»; Daniel González Alén. (Descarga aquí)
  • Artigo 17. «OS APELIDOS DA TERRA DE DEZA»; Gonzalo Navaza Blanco. (Descarga aquí)
  • Artigo 18. «ROBERTO BLANCO TORRES, UN EPÍGONO DOS CRESPO EN DONRAMIRO»; Martín Fernández Vizoso. (Descarga aquí)
  • Artigo 19. «LA TIERRA DE DEZA EN LA EDAD MEDIA: DEL ANONIMATO AL PLEITO»; José García Oro. (Descarga aquí)