DezaBásicos

A colección de publicacións DezaBásicos componse de traballos monográficos sobre un tema concreto que pola súa entidade dan lugar a unha publicación específica. É un proxecto impulsado polo Seminario de Estudos de Deza e o Concello de Lalín. A súa vocación é publicar aqueles estudos e investigacións de interese vencellados con Lalín e a Comarca de Deza.