Descubrindo número 4

Portada Descubrindo número 4

Descubrindo Deza Nº4
Artigo 1. «XENEALOXIAS DEZANAS»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
Artigo 2. «A LINAXE DO CASTRO DE SAN MIGUEL DE BRANDARIZ»; Héctor Picallo Fuentes. (Descarga aquí)
Artigo 3. «A NECRÓPOLE ROMANA DE FEÁS»; Vicente Caramés e Manuel Rodríguez Calviño (Descarga aquí).
Artigo 4. «PRO ESCUELA HIJOS DE LOÑO: UN PROXECTO INTERVENCIÓN EDUCATIVA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR DESDE AMÉRICA NA COMARCA DE DEZA»; Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez. (Descarga aquí).
Artigo 5. «APORTACIONES A LA TOPONIMIA DE LALÍN EN LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL DEL MONASTERIO DE OSEIRA»; Carlos Galego Guitián. (Descarga aquí).
Artigo 6. «HERÁLDICA DEL DEZA. EL ESCUDO CON TENANTES DE CERCIO»; Francisco Rubia Alejos. (Descarga aquí).
Artigo 7. «O MEGALITISMO NA COMARCA DE DEZA. UN PROXECTO PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO INMOBLE»; Ramón Fábregas Valcárcel e Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez. (Descarga aquí)
Artigo 8. «LA IGLESIA MEDIEVAL DE SAN MARTIÑO DE LALÍN»; David Chao Rego. (Descarga aquí)
Artigo 9. «UN PASEO POLA ESCULTURA URBANA DE LALÍN»; Alicia Fernández Dapena. (Descarga aquí)
Artigo 10. «ANÁLISIS DEL SUELO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LALÍN»; Angel Miramontes Carballeda. (Descarga aquí)
Artigo 11. «OS CONCELLOS DE DEZA: DESCRIPCIÓN FÍSICA E SOCIOECONÓMICA»; Marco Río Otero. (Descarga aquí)
Artigo 12. «LALÍN, CLAVES DA VALORACIÓN DA PAISAXE XEOGRÁFICA COMO RECURSO FUNDAMENTAL NUN TURISMO DE CALIDADE»; Manuel Anxo Freire Boado, Juan López Bedoya e Miguel Pazos Otón. (Descarga aquí)
Artigo 13. «LALÍN, DESENVOLVEMENTO URBANO»; José Manuel Taboada Failde. (Descarga aquí)
Artigo 14. «O PAPEL DE LALÍN NA ORGANIZACIÓN DA MOVILIDADE INTERIOR DE GALICIA»; María Pilar Alonso Logroño e Miguel Pazos Otón. (Descarga aquí)
Artigo 15. «A SERRA DO CANDÁN IN MEMORIAM»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
Artigo 16. «FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GIL, O FILÓLOGO DE BERMÉS»; Armando Vázquez Crespo. (Descarga aquí)
Artigo 17. «OS PARQUES URBANOS DE LALÍN»; Eva María Gil Zas, María Isabel Calvo Crespo e Severino Fernández González. (Descarga aquí)
Artigo 18. «BERMÉS, A NOSA PARROQUIA»; José Ángel López Gutiérrez e Manuel Castro Sucasas. (Descarga aquí)
Artigo 19. «NUEVAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE DEZA. AS ROMARÍAS COMO PUNTO DE PARTIDA»; María Luisa Moreira García e Martina Blanco Taboada. (Descarga aquí)
Artigo 20. «DOUS EMIGRANTES SOBRANCEIROS: O TENOR VALES MAÍA E O POETA JOSÉ MARÍA CALVEIRO»; Martín Fernández Vizoso. (Descarga aquí)
Artigo 21. «O CEGO DO CARRIO CON SU ZANFONA»; Manuel Fernández Rey. (Descarga aquí)
Artigo 22. «ANTONIO FRAGUAS: LALÍN, LEMBRANZAS DUN TEMPO PERDIDO»; Xosé Luna Sanmartín. (Descarga aquí)
Artigo 23. «LOS DERECHOS DE PATRONATO EN LAS PARROQUIAS DE TABOADA Y VILLAR»; Antonio García Conde. (Descarga aquí)
Apéndice estatístico (Descarga aquí)