Descubrindo número 13

Portada Descubrindo número 13

Descubrindo Deza Nº13
Artigo 1. «INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN NO MONUMENTO A JOAQUÍN LORIGA»; Lucía Espiño López. (Descarga aquí)
Artigo 2. «ANÁLISE E COMPARATIVA DE TRES CRUCEIROS DE AGOLADA E TRES DA ULLOA DA MESMA AUTORÍA»; Ángel Luis Utrera Baza. (Descarga aquí)
Artigo 3. «RAMÓN VARELA, O VATE DE SANTISO»; José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
Artigo 4. «A BIBLIOTECA PERSOAL DO FILÓSOFO ILUSTRADO JUAN FRANCISCO DE CASTRO (1721–1790)»; Lois Rodríguez Cabana. (Descarga aquí)
Artigo 5. «AS LENDAS DE HOMES SANTOS E ERMITÁNS NAS TERRAS DO DEZA E TRASDEZA»; Rafael Quintía Pereira. (Descarga aquí)
Artigo 6. «A CAÍDA DA ESPIÑELA, PALETILLA, CALLEIRO E ASADURAS NAS TERRAS DE DEZA E TABEIRÓS»; Isabel García Fernández e Xoán Carlos García Porral. (Descarga aquí)
Artigo 7. «ROGANDO POLA BONANZA DO TEMPO E DOS FROITOS: A CONGREGACIÓN DO CLAMOR (SÉCULOS XVII–XX); José Ramón Pérez Salgado. (Descarga aquí)
Artigo 8. «OS OFICIOS NAS TERRAS DE LALÍN NOS ANOS CENTRAIS DO SÉCULO XVIII»; César Gómez Buxán. (Descarga aquí)
Artigo 9. «UN ACHEGAMENTO Á TOPONIMIA DE PONTE (SILLEDA)»; Diego Frade Amil. (Descarga aquí)
Artigo 10. «MACHADO VOTIVO PULIDO»; Luis Fernando Pérez Méndez. (Descarga aquí)
Artigo 11. «AS VÍAS ROMANAS NA COMARCA DE DEZA. ALGUNHAS TEORÍAS SOBRE OS SEUS POSIBLES TRAZADOS DENTRO DUN DEBATE AÍNDA ABERTO»; José Luis Rodríguez Jácome. (Descarga aquí)
Artigo 12.«O ANTIGO ARCIPRESTADO DE DEZA. A VISITA DE BUSTOS DE LA TORRE NO ANO 1700»; Óscar González Murado. (Descarga aquí)
Artigo 13.«CARLISTAS E LIBERAIS NA TERRA DE DEZA DURANTE A PRIMEIRA GUERRA CARLISTA (1833-1840). ALGÚNS APUNTAMENTOS SOBRE O CONFLITO»; Antonio Vidal Neira e José Ramón López Fernández. (Descarga aquí)
Artigo 14.«A GRAN INVERSIÓN TÉRMICA DA CONCA MEDIA DO RÍO ASNEIRO»; Antonio Presas García. (Descarga aquí)
Comunicación 1. «O COMETA HALLEY 1910A NOS ESTUDOS DE DON RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA»; Cecilia Doporto Regueira. (Descarga aquí)
Comunicación 2. «LEMBRANZA DA FEIRA DO VENTO»; Francisco Xavier Fernández Nogueira. (Descarga aquí)